top of page

Current...ly

Proudivě

Rivers and other currents streaming forward in a hopeful instability, discovering new lands and eventually meeting the Ocean.

Říční a jiné po-toky, valící se proudy v nadějné nestálosti, u toho objevující nové země a nakonec se setkávající v Oceánu.

Limitovaná edice

 

Otevřená série

 

 

Po rozkliknutí fotografie získáte zvětšený pohled, kontext k místu pořízení, příběh jejího vzniku a možnost objednání výtisku.

bottom of page