top of page

Rivers and Currents

Řeky a proudy

Rivers and other currents streaming forward in a hopeful instability, discovering new lands and eventually meeting the Ocean.

Říční a jiné po-toky, valící se proudy v nadějné nestálosti, u toho objevující nové země a nakonec se setkávající v Oceánu.

Po rozkliknutí fotografie získáte zvětšený pohled a odkaz na její příběh a možnost tisku.

Limitovaná edice

 

Otevřená série

bottom of page