top of page

Tree Falling

Stromopády

All leaves leave eventually... but in fall of everything, a beauty of a new scene is born... aseries of many interruptions making up a continuity.

Vše jednou odejde... a v pádu začíná krása nového obrazu. Série mnoha přerušení vytvářejících kontinuitu.

Limitovaná edice

 

Otevřená série

 

 

Po rozkliknutí fotografie získáte zvětšený pohled, kontext k místu pořízení, příběh jejího vzniku a možnost objednání výtisku.

bottom of page