MEZI SVĚTY

Co je Mezi světy? Představuji si to jako prostor bez prostoru, kde se může dít cokoli. Který není omezen tím, co známe nebo očekáváme... a kde věci mohou mít zcela jiný význam než v jakémkoli světě, který je ten náš. Způsobem, jak najít některé z těchto škvír mezi světy, jsou pro mě vzdušné fotografie míst a objektů, které bychom si při posuzování z "našeho světa" nevybrali, nebo bychom se o ně příliš nezajímali. Jakmile změníte perspektivu - podíváte se na ně například z nadhledu - starý svět zmizí a objeví se něco nového. V našem světě jsou těmito místy nejrůznější toxické skládky, zatopená pole, vyschlé rybníky nebo opuštěná místa. Ve škvíře mezi světy jsou však něčím úplně jiným - co čeká na to, až to objevíte a možná pojmenujete, možná necháte vše i nadále otevřené. 

Série: Acid Flowers