top of page

Galerie

Jako fotograf se zaměřuji na tři hlavní kategorie: 1) Vnitřní světy - fotografování vnějších obrazů jako způsob mapování vnitřního vesmíru  2) Škvíry mezi světy - odhalování skrytého, nečekaného a neobjeveného, zpochybnění nálepek a kategorií; 3) Vnější světy - spojení s krajinou prostřednictvím tradičnější krajinářské fotografie, nicméně za použití nových perspektiv a pohledů .

Vnitřní světy

Fotomalování vnějších obrazů je pro mě způsob, jak zmapovat můj (i ostatních) vnitřní vesmír. Došlo mi to až během mé fotografické cesty, kdy jsem občas přemýšlel, proč jsem určité snímky pořídil nebo zpracoval určitým způsobem nebo proč se mnou některé obrazy fakt klikly. Uvědomil jsem si, že vlastně fotím svůj vlastní vnitřní vesmír!  Toto uvědomění mě vedlo k tomu, abych tyto vnitřní světy začal pohledem dronu vědoměji zkoumat. Postupem času jsem zjistil, že mé fotografie pomáhají i ostatním při jejich vnitřních expedicích, a baví mě spojovat se s lidmi prostřednictvím našeho společného porozumění těmto vnitřním krajinám.

Throwness

Tyto fotky pro mě odráží “sólovost” našich životů a hraju si zde představou “vrženosti” – že jsme do tohoto světa prostě vhozeni a pereme se s ním, plaveme s ním, někdy se cítíme jako jeho vzdálení pozorovatelé, jindy jako jeho ústřední prvky.

I delve into the inherent solo-ness of our existence, exploring the notion of us being thrown into this world, sometimes feeling as distant observers of it, sometimes as central elements of it.

Currents

V těchto fotkách rezonuju s jejich proudy a víry.. pro mě analogií neustále proudící energie života, jeho vln, všeho toho neklidu, pohybu a božsky chaotických a protichůdných energií.

In these photos, I resonate with their currents and twirls.. for me as an analogy of the constantly flowing energy of life, its waves, all the restlessness, movement and divinely chaotic and contradictory energies.

Cycles

Zrození a zánik jsou jsou pro mě jen dvě vzájemně propojené stránky jediné existence, probíhající v kruhovém cyklu... a i díky těmto pohledům do světa kolem si připomínám, jak s každým výdechem něco končí, s každým nádechem něco začíná.

For me, birth and death are just two interconnected aspects of a single existence, running in a circular cycle... and with these photo glimpses into the world around me, I am reminded how with every breath something ends, with every breath something begins.

Mezi světy

Druhý aspekt mých fotografií se zaměřuje na to skryté, nečekané a neobjevené ve světě. Často mě přitahují věci mimo běžnou perspektivu, kde se jinak běžné světy propojují nebo střetávají a vytvářejí trhliny a škvíry. Tyto "škvíry" také báječně zpochybňují naše standardní nálepky, významy a kategorické výroky, což je dosti osvobozující. Často ruší émantická omezení a obrací na hlavu to, co nazýváme dobré/špatné, hezké/hnusné, zajímavé/nudné…. Nebo to, co si o věcech myslíme, že by měly být. Tyto "škvíry" jsou všude kolem nás. A v nich i vzory, tvary a barevná schémata, která by nám mohla zůstat skryta, kdybychom se na ně podívali standardním "lidským" pohledem. 

Vnější světy

Moje fotografie mi slouží také jako způsob, jak se spojit s vnějším prostředím a krajinou. Rád se s ostatními dělím o nové perspektivy a pohledy na svět a cesty. K přírodě jsem měl vždy blíko, jednu dobu i působil v outdoorové branži. Dronová fotografie mě vrací ke spojení s přírodním světem a pohled skrze čočku mi to spojení spíše posiluje, než aby mě od něj oddělovala. Takže tato třetí část mé fotografické práce je tradičnější krajinářská fotografie - zachycení krásy krajin a míst po celém světě, možná způsobem, který se může lišit od toho, co jste viděli předtím.

bottom of page